Departamentul de Informatică

Departamentul de Informatică a fost înfiinţat în septembrie 2011, conform Legii educaţiei nr. 1/2011, preluând sarcinile catedrei de Informatică din cadrul Facultăţii de Informatică. Specializarea Informatică funcţionează în cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad, începând cu anul 2002 şi a fost acreditată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior în anul 2008 (H.G. 635/11.06.2008), făcând astfel parte din sistemul naţional de învăţământ superior. În ultimii ani, universitatea a devenit deschisă pentru ţările din întreaga lume oferind şcolarizare studenţilor din Italia, Franţa, Germania, Moldova, Serbia, Israel, Tunisia, Maroc, Pakistan, etc.

În prezent Departamentul Informatică funcţionează în cadrul Facultăţi de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică şi oferă două specializări la nivelul studiilor de licenţă, iar la nivelul studiilor masterale, specializarea "Tehnologii pentru dezvoltare web". În ultimii ani, membri departamentului au participat în proiecte de cercetare dezvoltate atât la nivelul facultăţii, cât şi al universităţii, dar şi ca parteneri ai unor instituţii de prestigiu din ţară sau străinătate.

Misiunea departamentului se înscrie, ca parte componentă a misiunii pe care o are facultatea şi universitatea, ca instituţie academică acreditată de interes public, de tip antreprenorial privat şi are ca obiectiv principal pregătirea viitorilor absolvenţi în domeniul informaticii, capabili să se integreze cu uşurinţă în spaţiul european şi mondial.

Competenţele de specialitate pe care le oferă programele de studiu de licenţă şi masterat sunt:

  • capacitatea de a utiliza bazele teoretice ale informaticii şi dezvolta modele matematice;
  • capacitatea de a specifica, proiecta şi dezvolta programe folosind limbaje de nivel înalt;
  • capacitatea de a proiecta, administra şi utiliza sisteme de calcul, reţele de calculatoare, baze de date;
  • capacitatea de a analiza, specifica, proiecta, testa şi implementa aplicaţiile informatice;
  • capacitatea de a utiliza şi întreţine produse program;
  • capacitatea de a realiza managementul proiectelor informatice;
  • capacitatea de a asigura securitatea sistemelor informatice;
  • capacitatea de a realiza şi conduce activităţi de cercetare în domeniu sau interdisciplinare.
 

Stiri

Arie studenți